PostHeaderIcon Dzięki temu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej,

Dzięki temu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej,Dzięki temu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, my Polacy zyskaliśmy bardzo wiele. Przede wszystkim skierowane są do nas dotacje UE. Dotacje UE występują w wielu dziedzinach naszej gospodarki. Najbardziej znane i popularne są dotacje UE dla rolników. Dzięki nim wielu rolników może rozszerzyć działalność swoich gospodarstw, zwiększyć areał swoich pól. Dotacje te wspierają specjalizacje gospodarstw w produkcji mięsa, drobiowego, wieprzowego, wołowego. Rolnicy mogą ukierunkować swoja produkcje i stale ją zwiększać. Jednak rolnictwo to nie jedyna dziedzina naszej gospodarki, która może skorzystać z dotacji UE. Sami możemy zobaczyć jak zmieniają się nasze miasta dzięki korzystaniu z dotacji, jak zmienia się stan naszych dróg, jak wiele powstaje miejsc rekreacji dla młodzieży, ścieżek rowerowych i wiele, wiele innych miejsc. Dotacje UE pomagają dyrektorom szkół w rozbudowie obiektów, ale i w budowie nowych, na przykład sal gimnastycznych i boisk, które spełniają najwyższe standardy europejskie. Szczególnie widać to w mniejszych miasteczkach. Także i my, indywidualne osoby możemy skorzystać z dofinansowania z funduszy UE. Możemy wsiąść udział w szkoleniach czy kursach organizowanych dzięki dotacjom z UE. Dzięki temu mamy możliwość bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zdobyć nowy zawód, lub podnieść swoje kwalifikacje. Dotacje UE pomagają osobom przedsiębiorczym w założeniu własnej firmy, w tworzeniu nowych miejsc pracy. Należy także wspomnieć, że wiele projektów UE jest skierowana do osób niepełnosprawnych. Pomaga im zdobyć zawód, usamodzielnić się i uniezależnić od pomocy przyjaciół i rodziny.

Comments are closed.

Categories
Links: